Mod Essens

Mod Essens 2021.  
Et træningsforløb primært med samme indhold som Integral Essenstræning og Bevidst Nærvær, tilrettelagt så både erfarne og u-erfarne kan have udbytte af dagene. Oplæg og inspiration er tilrettelagt sådan, at den enkelte kan knytte an fra sit aktuelle udgangspunkt i et ambitions frit rum.  Eneste deltagerforudsætning er oprigtigt ønske om at se sandt på sig selv.  Der tilbydes 2 træningsmoduler i efteråret, som kan tilmeldes separat.

Modul I: d. 2.- 4. sept.
Modul II: d. 2.- 4. dec.

Stille Dage med Enkelhed og Ro med træning i det Bevidste Nærvær.  Med inspiration til at komme på sporet (igen) med din dybere Essens. Enkel  udogmatisk meditations-praksis. Enkle Øvelser til Centrering og Stresshåndtering til dig selv –  som til klienten.

Et kursustilbud for professionelle, som søger et stille rum med inspiration til at skærpe daglig praksis samt vedligeholde professionel og personlig centrering med Bevidste Nærvær.
Vi skaber rum og redskaber til at finde ind til roen og essensen i dig selv.

Et hjælpsomt redskab til at vedligeholde professionel og personlig centrering og autenticitet, – ikke mindst i en turbulent forandringstid, som vi lever i. Redskab til stressregulering for sig selv og klienten.

Kurset er præget af Enkelhed, Ro og Nærvær.
Vi arbejder med enkle øvelser, bevidsthedstræning, stresshåndtering, selvregulering og selvpleje, – hvilket er kendt for altid at øge effekten af al professionel intervention.
Løbende arbejdes også kropsligt med enkel afspænding samt vitalisering. Vi arbejder undervejs med kreativt billedudtryk og mulighed for professionel spejling af temaer og problematikker, der måtte dukke op.

At styrke evnen til bevidst nærvær i NU ‘et og bygge op om daglig enkel fordybelse/meditativ praksis afstedkommer erfaringsmæssigt:

Klarere fokusering og evne til Nærvær og Empati i hverdagen.
Mere Ro og Centrering i turbulens og storm.
Øget evne til Selvregulering og til Stresshåndtering
.

For praktisk info se siden “kurser”.
For yderligere info kontakt Vibeke, tlf. 86923613, tirsd.-fred. kl. 7.30-8.00)