Integral Essens træning

INTEGRAL ESSENS TRÆNING 2019
Et træningsforløb primært for erfarne kursister
Bevidst Nærvær, Integral Mindfulness – øvelser til Centrering og Stresshåndtering

Modul I: 4.-6. april og
Modul II: 3.-5. okt. 2019

Et kursustilbud for professionelle, primært tidligere kursister, som er vant til at vende blikket indad og er indstillet på 3 retræteagtige dage i stilhed.
For den, som søger et stille rum med inspiration til at skærpe daglig praksis og træne det Bevidste Nærvær.
Hensigten er at skabe rum og redskaber til at finde ind til roen og essensen i sig selv.
Et hjælpsomt redskab til at vedligeholde professionel og personlig centrering og autenticitet, – ikke mindst i en turbulent forandringstid, som vi er i. Redskab til stressregulering for sig selv og klienten.

Kurset er præget af enkelhed, ro og nærvær. Vi arbejder med enkle øvelser, bevidsthedstræning, stress-håndtering og selvregulering – hvilket er kendt for altid at øge effekten af al professionel intervention.
Løbende arbejdes kropsligt med enkel afspænding samt vitalisering. Undervejs arbejdes med kreativt billed-udtryk og mulighed for professionel spejling af temaer og problematikker, der måtte dukke op.

At styrke evnen til bevidst nærvær i NU ‘et og bygge op om daglig enkel fordybelse/meditativ praksis afstedkommer erfaringsmæssigt:

Klarere fokusering og evne til Nærvær og Empati i hverdagen.
Mere Ro og Centrering i turbulens og storm.
Øget evne til Selvregulering og til Stresshåndtering.
Styrket adgang til din dybere Essens, til Åndsnærvær og Enhed med Altet .

For generel kursus information se siden “kurser”. For yderligerer info kontakt Vibeke, tlf. 86923613 – tirsd.-fred. kl. 7.30-8.00).