Integral Essens træning

 

INTEGRAL ESSENS TRÆNING 2021          

Stille dage med:
Styrkelse af det Bevidste Nærvær og Integral Mindfulness – med øvelser til Centrering og Stresshåndtering

Modul I: 22.-24. april – og
Modul II: 28.-30. okt. 2021

Et kursustilbud for professionelle, som er vant til at vende blikket indad, og som er indstillet på 3 retræteagtige dage i stilhed. Med inspiration og redskaber til at finde ind til roen og den dybere essens i dig selv.

Et stille rum til at skærpe daglig praksis, – evt. ”komme på sporet igen” – og træne det Bevidste Nærvær ud fra ønsket om at møde sig selv og verden med ærlighed, øget vågenhed, og omsorg.

Sigtet rettes dels mod at slippe forstyrrende, evt. fastlåste emotioner, dels mod at øge integration og balance mellem den mandlige handlekraft og den feminine sensitivitet, mellem bevidsthedens klarhed og hjertelig medfølelse.

Kursus-dagene er præget af enkelhedro og nærvær.

Vi arbejder med enkle øvelser, bevidsthedstræning, stresshåndtering, selvregulering – hvilket er kendt for altid at øge effekten af al professionel intervention.

Løbende arbejdes kropsligt med enkel afspænding, centrering samt vitalisering. Undervejs arbejdes også med kreativt billedudtryk og mulighed for professionel spejling af temaer og problematikker, der måtte dukke op.

Hjælpsomme redskaber til at vedligeholde professionel og personlig centrering og autenticitet, – som vi har særligt behov for i en turbulent forandringstid, som vi er i.  Inspiration og redskab til stressregulering for sig selv som klienten.

At styrke evnen til Bevidst Nærvær i NU ‘et og bygge op om daglig, enkel fordybelse / meditativ praksis afstedkommer erfaringsmæssigt:

Klarere fokusering og evne til Nærvær og Empati i hverdagen.
Mere Ro og Centrering i turbulens og storm.
Øget evne til Selv-regulering og til Stress-håndtering.
Styrket adgang til din dybere Essens, til Ånds-nærvær og Enhed med Altet .

For generel kursus information se siden “kurser”. For yderligerer info kontakt Vibeke, tlf. 86923613 – tirs.-fred. kl. 7.30-8.00).