Bevidst Nærvær

2019
BEVIDST NÆRVÆR – INTEGRAL MINDFULNESS Træningsforløb for professionelle mod Enkelhed, Ro og Essens

Modul I d. 7.-9. marts
med mulighed for opfølgningsmodul i efteråret
Modul II: d. 31.-2.okt.

Et kursustilbud for professionelle, som søger et stille rum med inspiration til udogmatisk meditationstræning og enkle former for fordybelse. Hensigten er at skabe rum og redskaber til at finde ind til roen og essensen i sig selv. For uerfarne som erfarne, der ønsker inspiration til at holde sig på sporet.
Et hjælpsomt redskab til at vedligeholde professionel og personlig centrering og autenticitet, – ikke mindst i en turbulent forandringstid, som vi er i. Redskab til stressregulering for sig selv og klienten.

Kurset vil være præget af enkelhed, ro og nærvær. Vi arbejder med enkle øvelser, bevidsthedstræning, stresshåndtering og selvregulering – hvilket er kendt for altid at øge effekten af professionel intervention.
Løbende arbejdes kropsligt med enkel afspænding samt vitalisering. Undervejs arbejdes med kreativt billedudtryk og mulighed for professionel spejling af temaer og problematikker, der måtte dukke op.

At styrke evnen til bevidst nærvær i NU ‘et og bygge op om daglig enkel fordybelse/meditativ praksis afstedkommer erfaringsmæssigt:
Klarere fokusering og evne til Nærvær og Empati i hverdagen.
Mere Ro og Centrering i turbulens og storm.
Øget evne til Selvregulering og til Stresshåndtering.
Styrket adgang til din dybere Essens, til Åndsnærvær og Enhed med Altet.

Gruppestørrelsen vil være på. 12, plus minus et par stykker.
For praktisk info se siden Kurser. For yderligere praktisk information, priser mv. kontakt Vibeke (tlf. 86923613, tirsd.-fred. kl. 7.30-8.00)