Bevidst Nærvær

                                                                          2021
BEVIDST NÆRVÆR – INTEGRAL MINDFULNESS Træningsforløb for professionelle mod Enkelhed, Ro og Essens

Modul I:   29. april – 1. maj 2021
Modul II: 4.-6. nov. 2021                     Modulerne kan tilmeldes separat.

Et tilbud for professionelle, som søger et stille rum med inspiration til udogmatisk meditations træning og enkle former for fordybelse. Vi skaber rum og redskaber til at finde ind til Roen og Essensen i dig selv. For uerfarne som erfarne, der ønsker inspiration til at møde sig selv, klienten og verden med ærlighed, øget vågenhed og omsorg.

Sigtet rettes dels mod at slippe forstyrrende, evt. fastlåste emotioner, dels mod at øge integration og balance mellem den mandlige handlekraft og den feminine sensitivitet, mellem bevidsthedens klarhed og hjertelig medfølelse.
Dagene er præget af enkelhed, ro og nærvær. Vi arbejder med enkle øvelser, bevidsthedstræning, stresshåndtering og selvregulering – hvilket altid er kendt for at øge effekten af professionel intervention. Løbende arbejdes kropsligt med enkel afspænding, centrering samt vitalisering. Undervejs arbejdes med kreativt billedudtryk og mulighed for professionel spejling af temaer og problematikker, der måtte dukke op.

Hjælpsomme redskaber til at vedligeholde professionel og personlig centrering og autenticitet, – vigtigt i en turbulent forandringstid, som vi lever i. Redskaber til stressregulering for sig selv som klienten.

At styrke evnen til bevidst nærvær i NU ‘et og bygge op om daglig enkel fordybelse/meditativ praksis afstedkommer erfaringsmæssigt:
Klarere fokusering og evne til Nærvær og Empati i hverdagen.
Mere Ro og Centrering i turbulens og storm.
Øget evne til Selvregulering og til Stresshåndtering.
Styrket adgang til din dybere Essens, til Åndsnærvær og Enhed med Altet.

Gruppestørrelsen retter sig ind efter CORONA-situationen, som i øvrigt har inspireret til at udvide Centeret med mulighed for både UDE- kursusrum (under halvtag) og Ude-klinik, med mulighed for god afstand, skind, tæpper afspritning mv..
Kurser som  BEVIDST NÆRVÆR – INTEGRAL MINDFULNESS med Essenstræning kan dubleres ved efterspørgsel, overtegning.                                                                                                          

For praktisk info se siden Kurser. For yderligere praktisk information, aktuelle priser mv. kontakt Vibeke (tlf. 86923613, tirsd.-fred. kl. 7.30-8.00)