Stress-Traumedynamik og Nervesystem – integral SOS

Integral SOMATISK Orienteret STRESS-TRAUME TERAPI                                                                                                                                     SOSNyt  uddannelses hold 2021-2022 –  med undervisning og træning i  Integral  SOS :                                                                                   Fornemmelsen for og Forvandling af Stress og Traume Dynamik i et Overophedet Nervesystem  

Med integratration og træning af metoderne fra bl.a. SE (Peter Levine), fra  Sensomotorisk  Psykoterapi  (Pat Odgen), fra Polyvagos teorien (S. Porges), fra Brain Spotting (David Garnt) m.fl.                                                                                                          En uddannelse med Somatisk/Neuro-biologisk og Ressource orienteret fokus.  Erfarings orienteret undervisning om  – og med træning i læsning af – nervesystemet.            Ved deltagerinteresse mulighed for overbygningsår.

Undervisningen er ved Vibeke Adler, som bl.a. er certificeret traumeterapeut fra Peter Levines S-E uddannelse og assistent-godkendt ved denne uddannelse. (se yderligere under Vibeke). Den integrale SOS-uddannelse her integrerer yderligere inspiration fra studier i flere andre relevante traume-terapeutiske traditioner.

Opstart af nyt uddannelses hold: august 2021:

    • Modul I:          d. 26. – 28. aug. 2021
    • Modul II:        d. 25. – 27. nov.  2021
    • Modul III:      d. 24. –   26. feb. 2022
    • Modul IV:       d. 19. – 21. aug. 2022

Hvis kurset aflyses grundet Corona, returneres indbetalinger fuldt ud.  Da gruppestørrelsen ved opstart af  traumeuddannelsen ikke overstiger 9, har jeg – i tilfælde af vedvarende Corona-trussel – mulighed for at tilbyde 2 meters afstand både i indendørs og udendørs kursus rum. Ved ude-kurserne (under halvtag) har kursister hidtil vældig fornøjet og tilfredse med erfaringen, trods kølighed.

Fra forskning og klinisk erfaring ved vi, at traumer sætter dybe spor især i kroppen, og at mange symptomer hos traumatiserede og stress ramte er kropsligt og autonomt styret. I udrednings- som behandlingsprocessen kan det derfor være frugtbart at inddrage mere åbenhed og viden ind i det kropslige og neuro biologiske. Hvor traditionel psykoterapi retter sig mod de kognitive og mere følelsesmæssige aspekter ved traumatisering og stress, vil dette kursusforløb rette fokus mod effektfuld inddragelse af krop og nervesystem – både i forståelse og terapeutisk tilgang.

Flere og flere af vore klienter er alvorligt stress ramte – ligesom flere og flere af os selv, vore kolleger og vore nærmeste er det.
Dynamikken ved stress er den samme som ved traumatisering og chok. At forstå hvad der sker, når vort nervesystem overbelastes, er ikke kun fag-teoretisk interessant, men praktisk relevant for os alle, også i egen hverdag.
At kende og træne enkle måder at regulere og forløse stress/chok- og traume energi, så den ikke forbliver bundet i krop og psyke og danner symptomer, kan være guld værd.
En ressourceorienteret tilgang, som bygger på neuro biologisk og somatisk viden og forskning reducerer risiko for re-traumatisering.
Men én ting er forståelsen, en anden at øve færdigheden: at læse nervesystemet, regulere og forløse energien nænsomt.
Hvad afstedkommer stress, chok og traumatisering i vores hjerne, nervesystem og den biologiske krop?
Og hvad sker, hvis organismen ikke efterfølgende reguleres og genfinder sin balance. Hvordan kan man hjælpe til regulering og afspænding af højspændt, fastfrossent traumatisk stress-energi i krop og nervesystem – så man undgår mangfoldige symptomer i krop og psyke, der bl.a. kendes som PTSD symptomer?

En Fornemmelse for Traumets Dynamik tilbyder værdifuld indsigt og redskaber også relateret til mere almene psykologiske problematikker, og har således relevans langt udover chok-traume feltet. Forstår du traume-dynamikken i dybden, har du hovednøglen til en stor del af psykologisk dynamik.

Kursusforløbet retter sig primært mod psykologer, læger og andre fagfolk, som har klientkontakt: terapeuter, sygeplejersker, pædagoger, rednings-arbejdere, ol.). Det kan være særlig værdifuldt, når man arbejder i højspændte områder.

Ring for yderligere information. tlf. 86923613, tlf.tid tirsd. – fred. 7.30 -8.00