Institut for
Integral Psykologi

Institut for Integral Psykologi varetager udvikling og formidling af den integrale tilgang til psykologiske problemstillinger.

Både i form af teoretisk forståelse og i forhold til praktisk håndtering af disse.

En integral tilgang bygger bl.a. på, at enhver menneskelig problematik og hændelse gennem livet altid sætter sit aftryk både på:

  • vor fysiske krop, (f.eks. som muskelspændinger, først akut, siden kronisk),
  • vort energisystem, som blokeringer af flow og cirkulation af livsenergi samt.  Herunder ubalance i og traumatisering af vort nervesystem.
  • vore emotionelle og følelsesmæssige liv og reaktioner, hvor følelser kan fastfryses eller overophedes,(f.eks m. depression, angst, frygt usikkerhed og uro til følge),
  • vor mentale struktur, vor tænkning, som kan fastlåses i destruktive refleksagtige tankemønstre uden klarhed.
  • vor dybere essens  og ressourcefelt vil altid være intakt.

Og når dette er en kendsgerning, bliver det også oplagt at undersøge hvorledes f.eks. traumatiske begivenheder slår konkret ind på disse forskellige lag af vor væren i verden.

Derfra må vi nærme os et givent problem, ikke kun udfra én enkelt indgang, f.eks. kropslig, eller energetisk, eller neurologisk og kemisk, eller emotionel, eller cognitiv, eller evt. spirituelt.

Og her må vi således netop træne vor professionelle evne til at rumme og stimulere alle lag i samme proces og vurderer, hvor der er frugtbart at gribe.

Netop når vi som professionel hjælper formår dette, ser vi afgørende forandring ske hos det enkelte menneske.

Vi må således ophøre med at se psykologiens forskellige teorier, skoler og metoder som eksklusive, hinanden udelukkende, – men derimod som  gensidigt supplerende.

Tiden må være forbi, hvor professionelle og forskere skændes om HVEM der har ret, men hellere retter blikket mod, i hvilken forstand og på hvilket niveau, forskellige teoretiske og praktiske tilgange har fat i hver deres kvalificerede del af sandheden og dermed forståelsen af et tema.

I den integrale psykologi interesserer vi os således for at integrere alle niveauer i forståelse, håndtering og tilgang. Vi arbejder og forsker INTEGRALT og ikke opsplittende.