Institut for
Integral Psykologi

Institut for Integral Psykologi varetager udvikling og formidling af den integrale tilgang til psykologiske, relationelle og organisatoriske problemstillinger.

Både i form af TEORETISK FORSTÅELSE og i forhold til PRAKTISK HÅNDTERING gennem inspiration ved terapeutiske forandrings-processer, selv-udvikling, undervisnings og trænings-kurser, faglig supervision i gruppe og individuelt samt løbende ud-Forskning af feltet.

En integral tilgang bygger bl.a. på, at enhver menneskelig problematik og hændelse gennem livet altid og samtidigt sætter sit aftryk både på:

  • vor fysiske krop, (f.eks. som muskelspændinger, først akut, siden kronisk),
  • vort energisystem, som blokeringer af flow og cirkulation af livsenergi og meridianbaner, inkl. påvirkning af balancen i vort nervesystem.
  • vort emotionelle og følelsesmæssige liv og reaktioner, hvor følelser evt. fastfryses eller overophedes,(f.eks m. depression, angst, frygt usikkerhed og uro til følge),
  • vor mentale struktur, vor tænkning, som kan fastlåses i destruktive refleksagtige tankemønstre med tab af klarhed og realisme.

I forlængelse heraf giver det sig selv, at der vil være gensidig påvirkning af både vore:

Relationer til hinanden samt af de Institutioner, vi er en del af (f.eks. familie og arbejdsplads) og organisationers dynamik – herunder ledelse, samarbejde og psykisk miljø.

  • vor dybere essens  og ressourcefelt vil altid være intakt og uberørt af ubalancer.

I forlængelse heraf bliver det selvsagt oplagt at undersøge, hvorledes f.eks. traumatiske begivenheder fra div. livs-områder slår konkret ind på alle forskellige lag af vor væren i verden.

Derfra må vi lære at be-røre og be-gribe enhver problemstilling – ikke kun udfra én enkelt indgang, f.eks. kropslig, eller energetisk, eller neurologisk og kemisk, eller emotionel, eller cognitiv, eller evt. spirituelt, eller relationel eller organisatorisk, men med blik for det gensidige samspil i helheden.

Så her må vi således netop træne vor professionelle evne til at rumme og stimulere alle lag i samme proces og vurderer, hvor det er mest frugtbart at gribe.

Netop når vi som professionel hjælper formår dette, ser vi afgørende forandring ske hos det enkelte menneske, i relationer og organisationer.

Det er tid at ophøre med at se psykologiens forskellige teorier, skoler og metoder som eksklusive, hinanden udelukkende, – men derimod som  gensidigt supplerende.

Tiden må vær forbi, hvor professionelle og forskere skændes om HVEM der har ret, men hellere retter blikket mod, i hvilken forstand og på hvilket niveau, forskellige teoretiske og praktiske tilgange har fat i hver deres kvalificerede del af sandheden, som kan bidrage til relevang be-gribelse og be-røring af en aktuel problemstilling.

I den integrale psykologi interesserer vi os således for at integrere alle niveauer i forståelse, håndtering og tilgang.  Tiden er moden til integration og helhedstænkning.