Et Knudepunkt ?

Hvad er et KNUDEPUNKT, – udover tilbud med psykologisk vejledning, støtte og vækst. Efteruddannelse. Supervision. Undervisning i Bevidst Nærvær, Energiforståelse og Meditation på “Knudepunktet”, Knudevejen, Edslev Knude?

PSYKOLOGISK er et KNUDEPUNKT stedet, hvor det kan være mest hensigtsmæssigt og frugtbart at gribe, når man vil løse personlige og følelsesmæssige knuder op. Og det kan da blive stedet, hvorfra tillid, glæde, ro, kreativitet, kærlighed og klarhed flyder.

KROPSLIGT er et KNUDEPUNKT et område eller et punkt i organismen, hvor der er særlig energi og kraft til rådighed, pga.  puls, strømme og energibaner, der mødes.

Dette kan tage form af blokeringer og spændinger eller det kan være center for styrke, energi og kraft.

SOCIALT er et KNUDEPUNKT et center for væsentlig samfærdsel.  Stedet, hvor ting udspringer, samles, udveksles og forarbejdes.  Måske “går i knude”, men også altid et potentielt ressource sted.

I forlængelse heraf ønsker vi, at:

PSYKOLOG KNUDEPUNKT må være et frugtbart knudepunkt for alle,der ønsker personlig og faglig udvikling, og som er ærligt åbne for inspiration og støtte hertil. Professionelt som personligt.

Det er vores erfaring gennem mere end 30 års virke, at det at finde mod til at gribe med ærlighed om de væsentlige KNUDEPUNKTER i et aktuelt livs- eller arbejdsforhold, altid rummer muligheden for at komme større ud på den anden side.

Hvor fastknyttet en knude end kan synes, rummer den altid tilsvarende ressource og forvandlings kraft, når den løsnes, og når det bundne frigøres.